Mijn angst en ik

Kennismaken

Voor mijn eerste ervaring met angst en dwang moet ik teruggaan naar mijn elfde levensjaar. Mijn angstgedachten bestonden uit diverse onderwerpen die ervoor zorgden dat mijn leven volledig op z’n kop werd gezet. Via onze huisarts werd ik destijds doorverwezen naar het RIAGG waar ik therapie kreeg aangeboden. Van deze behandeling werd ik niet veel wijzer, integendeel. Ik voelde me juist nog meer een buitenstaander en vooral erg schuldig tegenover de rest van ons gezin. Deze eerste ervaring nam ongeveer een jaar in beslag. In de jaren die volgden heb ik nog een aantal keren een dergelijke periode meegemaakt. Door de jaren heen heb ik een hypochondrische periode gehad en weet ik wat het is om smetvrees, teldwang en slikdwang te ervaren. Mijn meest angstige periode kenmerkte zich door de angst mezelf of anderen iets te zullen aandoen. Soms was ik bang auto te rijden of me in het gezelschap van anderen te bevinden. Helaas heeft de meeste “hulpverlening” me weinig goeds gebracht. Vaak voelde ik me een nummer en erg onbegrepen ondanks mijn inzet en motivatie om vooruitgang te boeken.

Inmiddels weet ik dat er bij mijn klachten een diagnose hoort die luistert naar de naam gegeneraliseerde angststoornis. Dat is wel zo handig wanneer je iets aan anderen wilt uitleggen. Gelukkig heb ik een partner die weinig uitleg nodig heeft. Wij zijn getrouwd en samen hebben we vier kinderen in de leeftijd van zeven tot vijftien jaar. Sinds 2009 houd ik me bezig met ervaringsdeskundigheid. Na veertien jaar gewerkt te hebben als ambtenaar Burgerlijke Stand, heb ik ervoor gekozen me met ervaringsdeskundigheid bezig te houden. Hiervoor heb ik alle bestaande cursussen gevolgd en diverse workshops/lezingen bijgewoond. Tevens ben ik lid van de Vakvereniging voor Ervaringswerkers. Het oriëntatietraject HBO Toegepaste Psychologie heb ik dit jaar afgerond. Door mijn jarenlange ervaring voel ik een enorme drive anderen datgene te bieden waaraan ze behoefte hebben. De klik , wederzijds respect en onderling vertrouwen is hierbij erg belangrijk.